ร่วมงานกับเรา

Graphic Designer 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน
ชลบุรี
อัตรา
1 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง มีใจรักในการออกแบบ
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีความรู้ และสามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถดูแล และรับผิดชอบงานด้านกราฟฟิกได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการออกแบบ และนำเสนองานออกแบบได้หลากหลายรูปแบบ
 • มีความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
  คุณลักษมาวัณย์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ (แนน)

โทร. 086-900-7962, 0-2423-3393-6
E-mail : laksamawan@hotmail.com

วิศวกร - ด่วนมาก!!

รายละเอียดของงาน

 • ประจำโครงการ บ้านเบญญาภา (ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง

อัตรา

 • 5 ตำแหน่ง (ระยอง)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Auto CAD

สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณนครินทร์ พรมแสง

โทร. 089-259-2809
E-mail : nakarin_muy@hotmail.com

วิศวกรไฟฟ้าซ่อมบำรุง

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลระบบไฟฟ้า, ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ระบบปรับอากาศ, งานซ่อมบำรุงระบบประกอบอาคารสูง

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

อัตรา

 • 1 ตำแหน่ง (ชลบุรี)

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถปฏิบัติงานได้ที่ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี (เลยตลาดหนองมน)
 • มีความรู้ไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าสื่อสาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียดรอบคอบ

สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณวีระยศ วงศ์ชูพร

โทร : 081-753-0777
E-mail : weerayuth.w@gmail.com
ที่อยู่ : อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

พนักงานประเมินราคา

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตำบล เสม็ด อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

อัตรา

 • 1 ตำแหน่ง (ชลบุรี)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิ ปวส. ก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณสุรยศ ดำเนินสวัสดิ์ (คุณหน่อย)

โทร. 083-018-2006
E-mail :surayot_d01@hotmail.com

โฟร์แมนก่อสร้าง - ด่วนมาก!!

รายละเอียดของงาน

 • โฟร์แมนก่อสร้าง
  ประจำโครงการ บ้านเบญญาภา (ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง)
 • โฟร์แมนก่อสร้าง
  ประจำโครงการ คาซาลูนาพาราดิโซ (อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี)

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตำบล ตาสิทธิ์ อำเภอ ปลวกแดง จังหวัด ระยอง
 • อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

อัตรา

 • 10 ตำแหน่ง (ระยอง) และ 3 ตำแหน่ง (ชลบุรี)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย – หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาก่อสร้าง
 • สามารถปฏิบัติงานได้ที่ ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 • สามารถปฏิบัติงานได้ที่ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี(เลยตลาดหนองมน)

สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
คุณนครินทร์ พรมแสง และ คุณธนพร เนื่องจำนงค์

โทร. 089-259-2809 คุณนครินทร์ , 086-355-3242 คุณธนพร
E-mail :nakarin_muy@hotmail.com  , o_ford9900@hotmail.com

พนักงานฝ่ายขาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีทักษะในการใช้งาน Word / Excel
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีใจรักบริการ งานขาย, อัธยาศัยดี พูดจาน่าฟัง, บุคลิกภาพดี ,มีมนุษยสัมพันธ์และมีทักษะการสื่อสารดี, ชอบเรียนรู้, มีความ
 • ซื่อสัตย์ คล่องแคล่ว,กระตือรือร้นสูง, เชื่อมั่นในตนเอง, มีความอดทนต่อแรงกดดันจากลูกค้า
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน จ.ชลบุรี

ติดต่อสมัครงาน
ติดต่อ : คุณปนัดดา จงเจริญ
Tel : 0-2423-3390-6
Fax : 0-2423-3397
e-mail : tukkata@benyapha.com

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
95 หมู่ 1 ถนน ราชพฤกษ์
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
+66 (0) 2423-3390-6

สถาปนิก 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย – หญิง วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (สถ.บ.)
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีประสบการณ์ทางด้านออกแบบ 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Auto CAD, Sketch Up, ได้เป็นอย่างดี
 • เคลียแบบทั้งส่วนของแบบโครงสร้างและสถาปัตย์,เคลียspec วัสดุ กับผู้ออกแบบ
 • จัดทำ Shop Drawing และ As-Built Drawing
 • ประสานงานกับระบบงานอื่นๆ เพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยไม่ติดขัด
  อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีความคิดสร้างสรรในการออกแบบ พัฒนาแบบ
 • ถ้ามีประสบการณ์ควบคุมงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ

 • ออกแบบ เขียนแบบ ดูหน้างาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

อัตรา

 • 2 ตำแหน่ง

สำหรับตำแหน่งงานนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ

คุณปนัดดา จงเจริญ , คุณนครินทร์ พรมแสง และ คุณสุรยศ ดำเนินสวัสดิ์ (คุณหน่อย)
Tel : 0-2423-3390-6 คุณปนัดดา จงเจริญ , 089-259-2809 คุณนครินทร์ , 083-018-2006 คุณหน่อย
E-mail : tukkata@benyapha.com , nakarin_muy@hotmail.com , surayot_d01@hotmail.com

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
95 หมู่ 1 ถนน ราชพฤกษ์
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
+66 (0) 2423-3390-6

โฟร์แมน งานระบบไฟฟ้า – ประปา 2 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบคุณภาพงาน
 • วางแผนการทำงาน
 • รายงานความก้าวหน้าของงาน
 • บริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายในโครงการ

คุณสมบัติ

 • วุฒิ วศบ.ไฟฟ้า-เครื่องกล, ปวส.(สายที่เกี่ยวข้อง)
 • ควบคุมดูแลหน้างานได้
 • สามารถบริหารจัดการคนงานก่อสร้างได้
 • สามารถเคลียร์แบบได้
 • ผ่านงานก่อสร้าง (งานระบบ) ด้านอาคารสูง จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร
 • ประสบการณ์ 5 ปี
 • ทำงานที่ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ติดต่อสมัครงาน

ติดต่อ : คุณปนัดดา จงเจริญ
Tel : 0-2423-3390-6
Fax : 0-2423-3397
e-mail : tukkata@benyapha.com

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
95 หมู่ 1 ถนน ราชพฤกษ์
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
+66 (0) 2423-3390-6

วิศวกรระบบงานประปาสุขาภิบาล 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาระบบงานประปาสุขาภิบาล
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานระบบสุขาภิบาล 5 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ควบคุมงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน จ.ชลบุรี

ติดต่อสมัครงาน

ติดต่อ : คุณปนัดดา จงเจริญ
Tel : 0-2423-3390-6
Fax : 0-2423-3397
e-mail : tukkata@benyapha.com

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
95 หมู่ 1 ถนน ราชพฤกษ์
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
+66 (0) 2423-3390-6

วิศวกรงานระบบไฟฟ้า 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ออกแบบและตรวจสอบโครงสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ให้คำปรึกษาด้านการก่อสร้าง
 • ควบคุมดูแลการทดสอบวัสดุ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น Auto CAD
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี
 • ถ้ามีประสบการณ์ควบคุมงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน จ.ชลบุรี

ติดต่อสมัครงาน

ติดต่อ : คุณปนัดดา จงเจริญ
Tel : 0-2423-3390-6
Fax : 0-2423-3397
e-mail : tukkata@benyapha.com

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
95 หมู่ 1 ถนน ราชพฤกษ์
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
+66 (0) 2423-3390-6

วิศวกรก่อสร้าง - โยธา 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมงานด้านก่อสร้าง
 • งานด้านวางแผนกระบวนการทำงานและการพัฒนากระบวนการทำงาน สายงานก่อสร้าง/โยธา

คุณสมบัติ

 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง เท่านั้นมีพื้นฐานความรู้ในระบบการทำงานหรือกระบวนการขั้นตอนการทำงานของสายงานโยธา/ก่อสร้าง บ้าน อาคาร และคอนโด
 • เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นระบบภายใต้ความเป็นจริงที่สามารถเกิดขึ้นได้
 • มีทักษะการประสานงานกับผู้บริหารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS-Visio และ MS-Project ได้ (ไม่จำเป็นต้องชำนาญ)
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและสามารถปรับเปลี่ยนระบบการทำงานไปตามนโยบายของบริษัทได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านควบคุมงานก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีหรือเร็วที่สุดไม่เกิน 15 วันหลังทราบผลจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อสมัครงาน

ติดต่อ : คุณปนัดดา จงเจริญ
Tel : 0-2423-3390-6
Fax : 0-2423-3397
e-mail : tukkata@benyapha.com

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
95 หมู่ 1 ถนน ราชพฤกษ์
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
+66 (0) 2423-3390-6

ติดต่อสมัครงาน

ติดต่อ : คุณปนัดดา จงเจริญ
Tel : 0-2423-3390-6
Fax : 0-2423-3397
e-mail : tukkata@benyapha.com
บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
95 หมู่ 1 ถนน ราชพฤกษ์
ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี 11130
+66 (0) 2423-3390-6