บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ เข้าร่วมกิจกรรม ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง

บริษัท เบญญาภา พร็อพเพอร์ตี้ , Casalunar Paradiso ร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กับกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง (ปล่อยพันธ์ุสัดว์น้ำ) และปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2558 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนปากคลองบางโปรง – อ่างศิลา ชลบุรี เมื่อวัน ศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558

More articles

September 10, 2018

คุณธนะศิริ วิไลรัตน์ บรรยายพิเศษ

September 10, 2018

งานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2561

September 10, 2018

งานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2560

May 15, 2017

งานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ 2559 ที่ The Bazaar ชลบุรี

LEAVE A COMMENT